Szenteleky–Leskovac Műfordító Tábor


Fordítói tábor

A Szenteleky Kornél Magyar Művelődési Egyesület és a Híd Kör Egyesület 2018-ban harmadik alkalommal szervezte meg műfordító táborát a szerb és a magyar irodalom fordítói számára. A tábor célja egy szerb–magyar és magyar–szerb viszonylatú fordítóműhely megszervezése színvonalas műhelyfoglalkozásokkal, fordítók és előadók meghívásával, valamint a jelenkori szerb és magyar irodalmi kultúra bemutatásával. A táborban intenzív fordítási gyakorlatok folynak magas szintű szakmai irányítással. Szemináriumi foglalkozások hívják fel a figyelmet az értelmezés jelentőségére. A táborban fordításelméleti és -történeti, irodalomelméleti és -történeti előadásokat is tartanak a meghívott előadók, mind jobban megismertetve a tábor résztvevőivel a különböző irodalmi és fordítástörténeti korszakokat, elméleteket. A tábor célja az ismeretnyújtás a jelenkori szerb és magyar kultúra jeles fordítói személyiségeiről, azok műfordítói teljesítményéről, valamint cél a figyelem felhívása a két fordításkultúra között már megvalósult értékekre, valamint azokra a pontokra, melyek hiányosságként jelennek meg. További cél, hogy a tábor összegyűjtse Vajdaság területéről a fiatal és tapasztalt műfordítókat egyaránt, akik szeretnének vagy már foglalkoznak műfordítással magyarról szerbre, illetve szerbről magyarra. A táborban a fordítástudományi műhelymunkák mellett prózaírók, költők, műfordítók, irodalomtörténészek és fordításkritikusok tartanak előadásokat, emellett a műhelybeszélgetések keretében tanácsot adhatnak a fiatal műfordítóknak. A tábor lehetőséget nyúlj arra, hogy a szakmai munkán túl a fordítók közvetlen kapcsolatba kerüljenek az általuk fordított/fordítandó szövegek szerzőivel, valamint a kiadók képviselőinek segítségével megismerkedhessenek a fordításkiadások menetével.