Olvasatok


Humántudományi előadássorozat

Nincsenek örökérvényű válaszok, csak bizonyos nézőpontok vannak. Az Olvasatok humántudományi előadássorozat 2015-ben indul útjára. A vajdasági magyar fiatalok közt érdeklődés és szükség mutatkozott egy könnyedebb hangvételű, ám az adott témát kellő alapossággal és igényességgel körüljáró tudományos-ismeretterjesztő előadássorozatra. Az Olvasatok a vajdasági magyar fiatalok számára szervezett kulturális fórum, mely a humán tudományok napjainkban alkalmazott szempontjaira, új jelenségeire, értelmezési kereteire fókuszál. A meghívott előadók a vonatkozó történeti horizont felvázolása mellett új nézőpontokkal gazdagíthatják az adott téma iránt érdeklődők ismereteit. A rendezvény célja a humán tudományok legújabb értelmezési kereteit eljuttatni és továbbítani a vajdasági magyar fiatalok számára. A sorozatban olyan elméleti megközelítések és témák is hallhatóak, amelyek az egyetemi oktatásban nem, vagy csak felületesen ismerhetőek meg, és amelyek gazdagítják a fiatalok értelmezési horizontját. Hazai és külföldi irodalomtudósok, egyetemi professzorok, kultúrakutatók tartanak az érdeklődők számára egy-egy előadást a saját kutatási területükről. Az előadássorozat leginkább az irodalomra, illetve az irodalommal interdiszciplináris viszonyban álló tudományterületekre fókuszál, azonban nyit a filozófia, a történelem, a szociológia, a médiatudományok és más területek felé is.


Az Olvasatok előadói:

2015
Vári György: Az emberiség végnapjai
Papp István: A két világháború közötti magyar társadalom problémái. A népi írók válaszai
Deczki Sarolta: Görbe utcák – az ínség topográfiája
Tamás Gáspár Miklós: 
A menekültválság és Kelet-Európa válsága

2016
Darida Veronika: 
Színházi kisebbségben
Bakos Petra: 
Testet öltött határok