traNSzportőrök


Többnyelvű verses felolvasóestek

A traNSzportőrök határokon átívelő, költőket, írókat megszólító és megszólaltató rendezvénysorozat, mely kezdetben a szerb és a magyar, valamint az évek során a szlovák és a ruszin kisebbségi irodalmi kapcsolatok közelítését hivatott teljesíteni. Az esteken fiatal költők olvassák fel verseiket anyanyelvükön, majd fordításban. A felolvasásokat minden esetben beszélgetés követi a versek, illetve a jelen irodalmi folyamatok kapcsán. E költői esteken a szerzőkön kívül esetenként a fordítókkal is megismerkedhetnek a jelenlévők, aminek következtében termékeny diskurzus alakul ki mind a magyar, szlovák, ruszin, mind a szerb alkotók, fordítók és jelenlévők között. A rendezvény 2014. április 11-én, jelzésértékűen a költészet napján indult útjára. A traNSzportőrök további anyagi eszközök hiányában egy időre kénytelen volt felfüggeszteni munkáját, azonban 2016-ban már havi rendszerességgel, négy alkalommal került újra megrendezésre, melyen a Híd Kör Egyesület, a Boom Kolektiv és a Forum Könyvkiadó Intézet mellett már a budapesti JAK is társszervezőként vett részt. Ugyanakkor más kisebbségi nyelvek (ruszin, szlovák) is bekapcsolódtak a rendezvénybe. A rendezvény változatos helyszíneken került megrendezésre. A havi rendszerességnek köszönhetően kialakult egy olyan közönségréteg, akik visszajártak a rendezvényeinkre, azonban a változatos helyszíneknek köszönhetően minden alkalommal újabb hallgatóság is megismerhette a felolvasókat. A felolvasóesteket zenei performance-szal is egybekötöttük. Olyan helyzeteket próbálunk teremteni, ahol megszokottá válik a különböző, ám egymás mellett párhuzamosan tevékenykedő kultúrák közötti kapcsolatteremtés, és szeretnénk beépülni a város mindennapjaiba. Ezáltal nem csupán időszakos irodalmi programként képzeljük el a rendezvényünket, hanem olyan platformként, amely a különböző kulturális interakciók, párbeszédek és az együttgondolkodás helyszíne lehet.


A traNSzportőrök rendezvényein felolvasó költők:


2014

Materra Mesto (április 11.) – Sonja O. Jankov, Benedek Miklós, Terék Anna, Siniša Tucić

Művészklub (május 29.) – Tóth Kinga, Antalovics Péter, Jelena Anđelovska

 

2016

IZBA (február 29.) – Oláh K. Tamás, Orcsik Roland, Bojan Samson, Vitomirka Vita Trebovac

SULUV galéria (április 9.) – Celler Kiss Tamás, Dragana Mladenović, Orovec Krisztina, Lenkes László

Caffe Graffiti (május 24.) – Fenyvesi Orsolya, Ana Marija Grbić, Marko Jovetić, Cirok Szabó István

Bulevar Books (június 24.) – Bíró Tímea, Nikola Oravec, Sirokai Mátyás, Tatjana Beuk-Laćak

 

2017

Bulevar Books

november 24. – Ladik Katalin, Asja Papuga, Danyi Zoltán, Stevan Bradić

november 25. – Simon Bettina, Maja Solar, Németh Bálint, Martin Prebuđila