Regionális posztapokalipszis

Klájó Adrián munkáiról

Lábadi Lénárd
képzőművészeti esszé

Klájó Adrián az újvidéki és a budapesti sikereit főként az olasz Arte Povera és a francia recup’art jegyében alkotott, talált tárgyaival érte el. A geometriai képzőművészet jellemvonásait magukon viselő műtárgyak mindegyike hasonló kidolgozás mentén épül fel, ugyanis a különféle anyagok és felületek, a képzőművész egységes jelzései mentén veszítik el eredeti rendeltetésüket. Viszont alkotói tevékenységének egyik rejtett szakaszát a figura igénye határozza meg. Ezek a képek a ritkán kiállított munkák közé tartoznak, főként a vázlatfüzeteiben, kollázsain szerepelnek.

Az újrahasznosított objektek kidolgozása közben is foglalkoztatják a művészt a darabjaira hullott, értékeit vesztett világ terei, szereplői, történései.

A pálya elején felvázolt tanyavilág neorealizmusa mára már vészjósló mágikus realizmussá érett. A legújabb képeken a figurák, a természetes környezetüktől szegregáltan, posztapokaliptikus régiókban helyeződnek el. Monumentális fémkonstrukciók által vezérelve dolgoznak a vidék munkásai. A hatalmas fémszerkezetek közelében az idő lelassul, és a tömegvonzás arányai módosulnak. A környezet parányi részecskéi, a házak, az állatok és a fák, egy irdatlan erejű és nagyságú bálvány felé sodródnak. Önmagukba roskadnak, a fellegekbe emelkednek, a szerkezet generálta vörös és kék elektromos nyalábok közé. Nincs már burok, ami védelmezné a vidéket. Egy másik világ épül, máshol, felettünk. A hatalmasabb felé emelkedve az „ittlevés” monotonitását átveszi az „elmozdulás” tevékenysége. A jelen hiányában csak a múlt vagy a feltételezett jövő a mértékadó. Ezt a fajta időbeli ellentmondást jól példázza az a jelenet, amelyben a kendős, falusi asszonyok csoportos délibábja rabszolgaként robotol a fejlett technológiai tudást magában hordozó szerkezet uralma alatt. Részben Anselm Kiefertől származnak ezek az inspirációk. Kiefer grafikáinak lófejei, a Rajnából kimagasló szerkezetei, a természet fölé emelkedő technológiai ellenpontok momentumai is mind részei a vajdasági művész látásmódjának.

Szeifert Judit szerint „a kortárs (magyar) képző- és iparművészetben, valamint az irodalom és a zene területén is széles körben megfigyelhető, hogy az alkotók művészeti példáért, illetve inspirációért a múltba nyúlnak vissza. A radikális archaizmus fogalomkörébe sorolható alkotói attitűd jellemzi a kortárs művészet több alkotóját is. Ide sorolhatók azok a művészek, akik idézetszerűen használnak fel festészeti és műfaji módszereket, vagy régi művek (festmények, grafikák, illetve plasztikák) kompozíciós elemeit, képtárgyait.”1

Klájó „radikális archaizmusa” az újabb, figurális alkotásokon Vajdaság „helyi színeiből” és a tanyavilág-ábrázolások töredékeiből építkezik. Papp Dániel bácskai tündérkastélyát réges-régen elnyelte a zsíros, fekete bácskai termőföld. Az itt gyökerező emberek sem képesek meglátni már. A képek alapozásai is piszkos, zavaros maszatolások, pocsolyák.

A sárga-fekete sorozatokon Nagyapáti Kukac Péter burjánzó nagygazdaságai és az ezeket életben tartó családok mindennapjai, Klájó értelmezésében, az apokalipszis sárga égboltjai alatt zajlanak. A gabonatárolók szálkázott szerkezetei pedig, mint a jéghegy csúcsai, a táj felszínén ragadtak, egy letűnt korszak régészeti leleteiként.1 Szeifert Judit: Soutine által szabadon. Szikszai Károly Soutine-átiratai. In: Új Művészet, 2008. november, XIX. évfolyam, 11. szám, 18.

Eredeti megjelenés: LÁBADI Lénárd: Regionális posztapokalipszis (esszé). Híd, 2018/8., 50–51.

Létrehozva: 2018.08.01.

Lábadi Lénárd

kritikus
1992, Topolya, Szerbia

További publikációk